88738196 - 88762345 (021)

قابل توجه متخصصین محترم زنان

قابل توجه متخصصین محترم زنان

همیشه وقتی در معاینه واژینال دهانه رحم بسیار بالا قرار دارد، بطوریکه قابل دسترسی از راه واژینال نیست و تا رحم را با تناکلوم به پائین نکشیم، عمل میسر نمی شود (و گاهی اصلاً میسر نمی شود). در این موارد بررسی نهائی معمولاً نشان میدهد که بعلت عمل جراحی قبلی رحم کاملاً به سطح قدامی شکم چسبیده است و آزاد نیست تا دهانه رحم به پائین کشیده شود.

همیشه وقتی در معاینه واژینال دهانه رحم بسیار بالا قرار دارد، بطوریکه قابل دسترسی از راه واژینال نیست و تا رحم را با تناکلوم به پائین نکشیم، عمل میسر نمی شود (و گاهی اصلاً میسر نمی شود). در این موارد بررسی نهائی معمولاً نشان میدهد که بعلت عمل جراحی قبلی رحم کاملاً به سطح قدامی شکم چسبیده است و آزاد نیست تا دهانه رحم به پائین کشیده شود. 

معمولاً این بیماران سابقه عمل سزارین قبلی دارند. این حالت را چه در سزارین طولی و چه در سزارین با برش عرضی مشاهده کرده ایم. اخیراً به موردی برخورد کردیم که دهانه رحم در بالا قرار داشت و با زحمت به پایین کشیده می شد ولی سابقه عمل جراحی از طریق شکم وجود نداشت.

در بررسی معلوم شد بیمار کلیه لگنی در سمت چپ دارد. بنابراین در تشخیص افتراقی باید به این نکته نیز توجه گردد. یعنی توده های لگنی می توانند سبب بالا قرار گرفتن رحم و اشکال در دسترسی به دهانه رحم از طریق واژینال گردند.