88738196 - 88762345 (021)

تروکار ساخت مرکز دکتر دبیراشرافی

تروکار ساخت مرکز دکتر دبیراشرافی

در هنگام عمل لاپاراسکوپی معمولاً تروکارهای که از ناحیه ناف وارد شکم می شوند 11mmو تروکارهایی که بالای سمفیزپوبیس وارد می شوند 6-7mm می باشند. در حین عمل چون طول تروکارهای 6-7mm ثابت است غلاف تروکار به محل عمل نزدیک است و در نتیجه باز شدن پنس های لاپاراسکوپی با اشکال مواجه می شود. در این حال جراح غلاف تروکار را مرتباً بداخل شکم وارد می کند و یا خارج می نماید. تکرار این عمل باعث شل شدن استقرار غلاف تروکار در محل عمل می شود و بعضاً از شکم خارج می شود و جراح مجبور است مجدداً آن را وارد شکم نماید که می تواند منجر به ترومای جدیدی شود.

برای حل این مشکل ما تروکار 6-7mm با طول متغیر را در ایران در مرکز نازایی دکتر دبیراشرافی ساخته ایم.

این غلاف دارای استوانه داخلی و استوانه خارجی است، در این حالت با پیچاندن سر غلاف تروکار داخلی می توانیم طول آنرا کوتاه و یا بلند تر نمائیم. این غلاف دارای سوراخی در استوانه خارجی است که به پوست شکم در مجاورت غلاف تروکار بخیه زده می شود در نتیجه هیچوقت غلاف تروکار خارجی از شکم خارج نمی شود نوع آمریکائی این غلاف بصورت پیچی ساخته شده تا غلاف خارج نشود. لیکن وجود پیچ روی سطح خارجی غلاف تروکار 6-7mm در هنگام کوتاه و بلند کردن تروکار احتمال صدمه نسجی را افزایش می دهد.

در غلاف 6-7mm ابداعی ما غلاف خارجی ثابت و با یک بخیه به پوست وصل است و فقط غلاف داخلی خارج و داخل می شود. لیکن ما می توانیم طول غلاف را کوتاه و بلند کنیم بدون آنکه غلاف خارجی که با نخ به پوست وصل است جابجا شود. این تروکار هم اکنون در مرکز نازائی دکتر دبیراشرافی بکار میرود. در صورت تمایل همکاران می توانند نمونه ای از این وسیله را سفارش دهند.