88738196 - 88762345 (021)

درمان ناباروری

اولین مرکز تشخیص و پیشگیری اختلالات کروموزومی جنین پیش از بارداری:

PGD(تست FISH-IVF) تعیین جنسیت جنین

لقاح آزمایشگاهی((IVF 

انتقال نطفه تقویت شده شوهر به داخل رحم (IUI) و یا به داخل شکم (IPI) و یا به داخل لوله های رحمی(ITI)

انتقال گامت های زن و شوهر و یازیگوت(جنین) بداخل لوله از راه لاپاروسکوپی

میکرواینجکشن(ICSI): تزریق مستقیم اسپرم شوهر به داخل تخمک توسط میکروسکوپهای مخصوص

بیوپسی و آسپیرانسیون مستقیم از اپیدیدیم و تستیس( برای همسران بدون اسپرم)

TESE-TESA-PESA-MESA

الکترواجاکولاسیون(EE)، گرفتن نمونه اسپرم با دستگاه مخصوصسونوگرافی واژینال و شکمی

OOCYTES & EMBRYO AND SPERM FREEZING انجماد و نگهداری طولانی مدت تخمک، جنین و اسپرم

استفاده از چسب جنین (fibrin glue): برای افزایش اتصال جنین اهدای جنین و تخمک به زوجهای نابارور( مصوب مجلس شورای اسلام